Tự động đăng nhập

Giới thiệu doanh nghiệp

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Lầu 3B, số 9, Đoàn Văn Bơ, Q4, Tp. Hồ Chí MInh

http://vpb.com.vn


Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam, VPBank đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng. Đặc biệt từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.

Nguyễn Hồng Dương

Tập đoàn kinh tế

Tài chính, ngân hàng.

500 - 1000