Tự động đăng nhập

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ

Lô số 7, Đường TS 9, KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

http://www.bkinvest.com.vn


Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Kỳ là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý vận hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Trung tâm Logistics – ICD Tiên Sơn, Bắc Ninh. Đây là khu cảng nội địa, hiện đại và lớn nhất miền Bắc (với diện tích 10ha), tổng vốn đầu tư 350 tỷ VND, cung cấp tất cả các dịch vụ logistics cho cả những khách hàng đòi hỏi chất lượng theo chuẩn mực quốc tế.
Bắc Kỳ Logistics – Bắc Kỳ Invesment hiện đang phục vụ các công ty FDI hàng đầu ở Việt Nam như: Toyota, Samsung, Canon, IKEA v.v…..

Trước nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như chuẩn bị triển khai một số dự án mới, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên có năng lực, sẵn sàng làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách cùng các chế độ đãi ngộ tương xứng

Ms. Giang

Công ty tư nhân