Tự động đăng nhập

Điều khoản sử dụng | Terms of Use

Điều khoản sử dụng website CleverJobs.Vn *******************************

Bạn, với tư cách người truy cập website, cần chấp nhận rằng tất cả các tài nguyên bạn nhìn thấy hoặc đọc trên website này đều có bản quyền và chỉ được sử dụng theo đúng Điều khoản sử dụng được quy định trong website. Thông tin trên website này được cung cấp bởi CleverJobs và hướng tới người sử dụng quan tâm đến website.

Logo và thương hiệu sử dụng trên website đều đã được đăng ký. Việc sử dụng thương hiệu trên website đều bị cấm tuyệt đối.Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến website đều trở thành tài sản của CleverJobs. Tuy nhiên, CleverJobs sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin của bản cho bất cứ một bên thứ 3 ngoài CleverJobs hoặc đối tác kinh doanh mà không được sự đồng ý của bạn.

CleverJobs không chịu trách nhiệm về các nội dụng của các site có liên kết tới website CleverJobs khi chúng tôi không sở hữu các site này.

Bạn không được phép gửi các thông tin vi phạm pháp luật, đe dọa, bôi nhọ danh dự, khiêu dâm hoặc bất cứ thông tin nào tạo hoặc khuyến khích những điều đó đều bị coi là hành vi phạm tội. CleverJobs sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan pháp luật để tiết lộ thông tin những đối tượng vi phạm này.

CleverJobs có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng tại bất cứ thời điểm nào bằng cách cập nhật nội dung này. Bạn bị ràng buộc bởi các nội dung này và do đó cần truy cập định kỳ website để xem xét Điều khoản sử dụng tại thời điểm hiện tại.

CleverJobs và logo của CleverJobs đã được đăng ký thương hiệu thuộc Clever Online Advertising Corporation.

Cookie DoubleClick
Cookie DoubleClick được Google sử dụng trong quảng cáo được phân phát trên CleverJobs để hiển thị quảng cáo AdSense. Khi người dùng truy cập trang web CleverJobs và xem hoặc nhấp vào quảng cáo, cookie có thể được tạo ra trên trình duyệt của người dùng cuối đó.

Chính sách bảo mật
- Các đại lý của bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đó của người dùng vào trang web của CleverJobs.
- Việc Google sử dụng cookie DoubleClick sẽ cho phép Google và các đối tác của Google phân phát quảng cáo đến người dùng dựa trên việc họ truy cập vào trang web CleverJobs và/hoặc các trang web khác trên Internet.
- Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập vào Cài đặt quảng cáo. (Ngoài ra, bạn có thể hướng người dùng chọn không tham gia vào việc sử dụng cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích của đại lý của bên thứ ba bằng cách truy cập vào aboutads.info).

Ban quản trị CleverJobs.Vn